Beschermd monument

Burgerhuis De Drie Linden

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden
ID: 433   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/433

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

Het burgerhuis De Drie Linden of In de Linde is beschermd als monument.Waarden

Huis De Drie Linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: geboorteplaats van de illustere Grimbergenaar, L. Van Beneden (1587-1683), pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken en auteur van "De bloedige Compassie" (1623), zoals blijkt uit de gevelplaat.
Dit twee bouwlagen tellend dubbelhuis (1623) in traditionele bak- en zandsteenstijl met zadeldak tussen trapgevels is bovendien typologisch belangrijk als één van de oudste en gedateerde voorbeelden in Grimbergen van een ruime dorpswoning uit die periode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Drie Linden

Lagesteenweg 2, 2A (Grimbergen)
Onderkelderd dubbelhuis uit 1634, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak gevat tussen zijtrapgevels met schouderstukken op geprofileerde consooltjes.