Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43319   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43319

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met twee en halve verdieping en schilddak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

Dorp 1 (Kortenaken)
Huis met twee en halve verdieping en schilddak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.