Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43404
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43404

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenhuis van zes traveeën met één bouwlaag en een zadeldak, op geprofileerde modillons, daterend uit begin 19de eeuw. Witgekalkte baksteenbouw met gecementeerde plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Geraardsbergsestraat 27 (Herne)
Boerenhuis van zes traveeën met één bouwlaag en een zadeldak, op geprofileerde modillons, daterend uit begin 19de eeuw.