Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43429
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43429

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistische burgerwoning, reeds afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1847). Ca. 1834 eigendom van rentenier Desmet uit Oudenaarde. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, zwartgeglazuurde mechanische pannen). Verankerde gecementeerde gevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Winkelsestraat 16 (Lendelede)
Neoclassicistische burgerwoning, reeds afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1847). Circa 1834 eigendom van rentenier Desmet uit Oudenaarde. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, zwartgeglazuurde mechanische pannen). Verankerde gecementeerde gevel.