Beschermd monument

Tuinpaviljoen met ijskelder

Beschermd monument van 13-02-1998 tot 25-09-2018 (voorlopig opgeheven)
Opgelet! Deze pagina weerspiegelt een toestand uit het verleden die niet meer actueel is.
Gelieve hieraan geen conclusies over de actuele toestand te koppelen.
ID: 4345   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4345

Besluiten

Tuinpaviljoen met ijskelder
voorlopige opheffingsbesluiten: 25-09-2018  ID: 14694

Hoeve met schuur, Merlegathoeve, Hof ter Rest met tuin en ijskelder
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1998  ID: 3284

Beschrijving

De bescherming als monument betreft een neogotisch tuinpavilioen met ijskelder dat dateerd uit eind 19de - begin 20ste eeuw.

Op 25 september 2018 werd de bescherming van het tuinpaviljoen met ijskelder voorlopig opgeheven aangezien de verplaatsing van het beschermde goed noodzakelijk is voor het behoud ervan.


Waarden

De ijskelder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

19de-eeuws paviljoen met ijskelder als getuige van een functioneel bouwwerk uit het verleden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Neogotisch tuinpaviljoen

Kloosterhof 1 (Puurs-Sint-Amands)
Het vervallen paviljoen met ijskelder dateert uit eind 19de-begin 20ste eeuw, het werd verwerkt in de nieuwe sporthal De Kollebloem.