Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bergkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43453
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43453

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stichting uit het eerste kwart van de 16de eeuw, door pastoor van Steenberck, na zijn terugkeer uit het Heilig Land; hij zou er de Calvarieweg hebben afgemeten om deze precies over dezelfde afstand te Londerzeel aan te leggen met een kapelletje per statie, de laatste op de Calvarieberg bijeengebracht in de zogenaamde Bergkapel of Paaskapel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Calvariebergkapel

Bergkapelstraat 57 (Londerzeel)
Bedevaartkapel met Calvarieweg, rechthoekig gebouwtje met laatgotische inslag, twee traveeën met een driezijdige apsis uit het eerste kwart van de 16de eeuw, aanpalend bijgebouw uit tweede helft 18de eeuw.