Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument oorlogsslachtoffers van Wereldoorlog I

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 43503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43503

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van Wereldoorlog I.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Martelarenplein zonder nummer (Leuven)
Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar bekroond ontwerp van architect A. de Bondt. Marcel Wolfers tekende voor de monumentale sculpturale uitwerking.