Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zetel van de christelijke arbeidersbeweging in Roeselare

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 71. Voormalige zetel van de christelijke arbeidersbeweging in Roeselare, cf. opschriften "Vereeniging", "Broederlijkheid" en "Samenwerking". Vroeger bevatte het pand vergaderzalen, administratieve lokalen, een bakkerij en een café.Tuitgevel van 1914 (cf. cartouche) met drie trav. en twee bouwl. refererend aan de middeleeuwse gildehuizen; de bouw werd pas na W.O. I (1920) voltooid. Gevel van gAanduiding van

Is de vaststelling van

Zetel van de christelijke arbeidersbeweging in Roeselare

Kattenstraat 65-71 (Roeselare)
Tuitgevel van 1914 (zie cartouche) met drie traveeën en twee bouwlagen refererend aan de middeleeuwse gildehuizen; de bouw werd pas na de Eerste Wereldoorlog (1920) voltooid.