Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kruiskensberg en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 19-08-1985 tot heden

ID
4357
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4357

Besluiten

Kruiskensberg en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1985  ID: 2072

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Kruiskensberg en omgeving.
Dit gebied vormt een zeldzaam en intact landschap als overgangsgebied tussen heide en beemden langs de Nete.
Op de Kruiskensberg bevindt zich een bedevaartsoord.Waarden

De Kruiskensberg en omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bedevaartsoord Kruiskensberg

Kruiskensbaan zonder nummer (Nijlen)
Kapel van 1861, ijzeren kruis van 1864 en zeven kruiswegkapelletjes uit 1895, gelegen op een hoogte met aan de voet vijf waterputten van 1691.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kruiskensberg en Zwart Water

Itegem (Heist-op-den-Berg), Herenthout (Herenthout), Bevel, Nijlen (Nijlen)
De ankerplaats ‘Kruiskensberg’ is gelegen op grondgebied van Bevel, Nijlen en Itegem in de Zuiderkempen. Het betreft een zeldzame en intacte natuurlijke overgang tussen heidelandschap met hoger gelegen duinuitlopers in het noorden en beemdenlandschap in de Grote Netevallei in het zuiden. Het landschap wordt gekenmerkt door vrij grote reliëfverschillen en talrijke abiotische gradiënten die aanleiding gaven tot een gevarieerd landschap met prachtige vergezichten en een opmerkelijke vegetatie. In de bosrijke Grote Netevallei is het wegen- en perceleringspatroon en een oude Nete-arm nog duidelijk herkenbaar aanwezig. De hoger gelegen Kruiskensberg is een bedevaartsoord bestaande uit een kapel- en kruisweg rond een bron. In het noorden is het landschap meer open en bestaat het uit reliëfrijke wei- en akkerlanden en heide- en bosrelicten.