Beschermd monument

Watermolen Schemelbertmolen

Beschermd monument van 01-09-1994 tot heden
ID: 4361   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4361

Besluiten

Turbinewatermolen Schemelbertmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-09-1994  ID: 2738

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Schemelbertmolen, een turbinewatermolen, met inbegrip van het molengebouw, de turbine, het sluiswerk en alle gaande werk met toebehoren, alsook wat onroerend is door bestemming. De omgeving van de watermolen is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De turbinewatermolen genaamd Schemelbertmolen, met inbegrip van het molengebouw, de turbine, het sluiswerk en alle gaande werk met toebehoren, alsook wat onroerend is door bestemming, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed en volledig bewaard voorbeeld van een kleine tot middelgrote turbinewatermolen met hulpmotor en specifieke technische kenmerken.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Schemelbertmolen

Wolfstraat 1 (Puurs-Sint-Amands)
Korenwatermolen met aansluitend bakstenen bedrijfsgebouw en molenhuis op de Molenbeek, beschadigd in 1914 en hersteld in 1922.