Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Berentrode met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4367
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4367

Besluiten

Kasteel Berentrode
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2135

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde kasteel Berentrode met de ruime omgeving.Waarden

De omgeving van het kasteel Berentrode is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Berentrode

Berentrodedreef 73-77 (Bonheiden)
Eertijds leengoed en tot jachtslot versterkte hoeve met omgrachting en ophaalbrug, gelegen op het kruispunt van vier dreven.

Is de omvattende bescherming van

Dreef van opgaande eiken

Berentrodedreef (Bonheiden)
De Berentrodedreef is een historische dreef die het kasteel van Berentrode verbindt met de kerk van Bonheiden. De dreef bestaat uit verschillende segmenten en is hoofdzakelijk beplant met opgaande zomereiken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)
Deze ankerplaats ligt ten noorden van het dorpscentrum van Bonheiden. De centraal gelegen, door grachten en greppels ontwaterde, vallei van de Bruine Beek wordt begrensd door een stuifzandrug in het zuiden en hoger gelegen gronden in het noorden. Het betreft een gaaf bewaard kleinschalig vallei landschap bestaande uit een mozaïek van open (weilanden, akkers, sportterreinen), halfopen (ruigten) en gesloten (bossen) structuren met een zeer geringe bebouwingsdichtheid en een netwerk van lineaire beplantingen (bomenrijen, houtkanten, hagen, historische dreven). Rondom de bewoningskernen en de historisch waardevolle Krankhoeve getuigen van plaggenbodems van oude landbouwtechnieken op zandige bodems. Samen met het kasteel van Berentrode en het gaaf bewaarde beboste kasteeldomein van Zellaer, vormt dit landschap een aantrekkelijk esthetisch geheel.