Beschermd monument

Houten windmolen Toremansmolen

Beschermd monument van 18-10-1943 tot heden

ID: 4371   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4371

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1943  ID: 88

Beschrijving

De houten windmolen, zogenaamd Toremansmolen, is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houten windmolen Toremansmolen

Wampenberg 21 (Arendonk)
In 1809 op de huidige standplaats opgerichte bovenkruier type grondzeiler met onderdelen van een in 1808 omgewaaide standaardmolen.