Houten windmolen Toremansmolen

Beschermd monument van 18-10-1943 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Arendonk
Deelgemeente Arendonk
Straat Wampenberg
Locatie Wampenberg 21 (Arendonk)
Alternatieve naam Smoutmolen; Steendonker

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13001/101.1
  • OA000381

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Houten windmolen Toremansmolen

Wampenberg 21, Arendonk (Antwerpen)

In 1809 op de huidige standplaats opgerichte bovenkruier type grondzeiler met onderdelen van een in 1808 omgewaaide standaardmolen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De houten windmolen, zogenaamd Toremansmolen, is beschermd als monument.

Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.