Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Rozendal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43719

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa zogenaamd "Rozendal" zie verdwenen opschrift, in 1933 ontworpen door architect René Derleyn (Wenduine), gelegen in een ruime omhaagde tuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Rozendal

Zeevillalaan 25 (De Haan)
Villa zogenaamd "Rozendal" zie verdwenen opschrift, in 1933 ontworpen door architect René Derleyn (Wenduine), gelegen in een ruime omhaagde tuin.