Beschermd monument

Hoeve Rijpermans

Beschermd monument van 30-03-2000 tot heden

ID: 4375   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4375

Besluiten

Rijpermanshoeve of Ypermanshoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-2000  ID: 3556

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de Rijpermanshoeve.Waarden

De Rijpermanshoeve of Ypermanshoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het betreft één van de oudste hoeven in het buitengebied rond Lier met bewaard 17de-eeuws bakstenen woonhuis met aanpalend 18de-eeuws stalgedeelte en dito koetshuis en paardenstal. Het gebouw blijkt van uitzonderlijk belang als materiële getuige, waaraan bewaarde pachtovereenkomsten, rekeningen en schattingen uit het OCMW- archief wetenschappelijk getoetst kunnen worden en zo een licht kunnen werpen op de evolutie van de boerderijbouw en het gebruik van pachthoeve in de Zuiderkempen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Rijpermans

Sander De Vosstraat 144 (Lier)
Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 17de eeuw of het eerste kwart van de 18de eeuw, meermaals verbouwd.