Hoeve Rijpermans

Beschermd monument van 30-03-2000 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Koningshooikt
Straat Sander De Vosstraat
Locatie Sander De Vosstraat 144 (Lier)
Alternatieve naam Hoeve Ypermans

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/229.1
  • OA002924

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Rijpermans

Sander De Vosstraat 144, Lier (Antwerpen)

Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 17de eeuw of het eerste kwart van de 18de eeuw, meermaals verbouwd.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de Rijpermanshoeve.

Waarden

De Rijpermanshoeve of Ypermanshoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het betreft één van de oudste hoeven in het buitengebied rond Lier met bewaard 17de-eeuws bakstenen woonhuis met aanpalend 18de-eeuws stalgedeelte en dito koetshuis en paardenstal. Het gebouw blijkt van uitzonderlijk belang als materiële getuige, waaraan bewaarde pachtovereenkomsten, rekeningen en schattingen uit het OCMW- archief wetenschappelijk getoetst kunnen worden en zo een licht kunnen werpen op de evolutie van de boerderijbouw en het gebruik van pachthoeve in de Zuiderkempen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.