Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kesselse Heide-Het Goor

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-06-2007 tot heden

ID
4379
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4379

Besluiten

Kesselse Heide - Het Goor
nietigverklaringen: 12-06-2007  ID: 11221

Kesselse Heide - Het Goor
nietigverklaringen: 12-06-2007  ID: 11222

Beschrijving

De Kesselse Heide - Het Goor is beschermd als landschap.

Dit gebied werd reeds beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 27 juni 1996, maar werd door twee arresten van de Raad van State van 12 juni 2007 gedeeltelijk vernietigd.Waarden

De Kesselse Heide - Het Goor is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

Het voorgestelde landschap, dat zich bevindt in de alluviale vlakte van de Kleine Nete, bevat op een beperkte oppervlakte, door het voorkomen van verscheidene milieugradiënten zoals nat - droog, open - gesloten, zand - zandleem, sterk verschillende vegetatietypen met een rijk gevarieerde en soms zeldzame flora. Naast de grote diversiteit aan begroeiingstypen is het landschap een waardevol broed-, voedsel-, pleister- en rustgebied voor talrijke vogelsoorten.

historische waarde

De historische waarde van het voorgestelde landschap wordt bepaald door het voorkomen van enkele historische hoevegebouwen, onder andere de Vogelzanghoeve en hoeve 'De Den'. In het voorgestelde landschap komen cultuurhistorische relicten voor, met name 'vroente' of 'gemene' gronden.

esthetische waarde

Het voorgestelde landschap is opgebouwd als een geheel van kleine tot grote open landschapstypen (heidevlakten en -relicten, schraallanden, weiden, moerassen, waterplassen), omzoomd en doorkruist door gesloten landschapstypen (bossen, struwelen, park rond het Goorkasteel) en talrijke landschapselementen (dreven, bomenrijen, houtkanten, alleenstaande bomen).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kesselse Heide-Het Goor

Kessel, Nijlen (Nijlen)
De Kesselse Heide-Het Goor bestaat uit een afwisseling van schraallanden, weiden, moerassen, waterplassen, omzoomd en doorkruist door gesloten landschapstypen, en bevat talrijke landschapselementen.

Is de omvattende bescherming van

Goorkasteel

Grote Steenweg 115 (Nijlen)
Achterin, op een bebost domein gelegen kasteel uit het derde kwart van de 19de eeuw met latere verbouwingen.


Hoeve De Den

Heidestraat 50 (Nijlen)
Neotraditionele baksteenbouw onder afgewolfd zadeldak en met gevarieerde muuropeningen, naar ontwerp van E. Heylen.


Jagershuis

Grote Steenweg 134 (Nijlen)
Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.