Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden

ID
4380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4380

Besluiten

Hoeve met losstaande bestanddelen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4435

Beschrijving

De hoeve met losse bestanddelen is beschermd als monument.Waarden

De hoeve met woonstalhuis, bakhuis, schuur, wagenhuis, stalling en bijhorend erf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Hoevecomplex dat teruggaat op een middeleeuwse hoevesite, afhangig van de Sint-Baafsabdij, in de loop van de 16de eeuw horende bij een Hof van Plaisantie, waarvan de bestaande gracht verbonden met het nabijgelegen vroeger ‘Luizenkasteel’ nog getuigt.
Architectuurhistorisch gaaf en compleet bewaard hoevecomplex te dateren in de late 18de en het begin van de 19de eeuw en typologisch representatief voorbeeld van een hoeve met losstaande bestanddelen, kenmerkend voor de nederzettingsvormen van deze regio. Het onbebouwde erf en de historische aanleg en aanplantingen maken integrerend deel uit van de hoevesite.
Representatief en vrij gaaf bewaard interieur, waarvan structuur, indeling en typerende interieurelementen nog bewaard zijn waardoor de traditionele agrarische woon- en werkwijze afleesbaar is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Bloemenhof 25 (Boechout)
De eerste vermelding van een hoeve op deze plaats dateert al van 1399. De hoeve lag in een gebied dat behoorde tot de Gentse Sint-Baafsabdij en vormde een geheel met het nabijgelegen Luizenkasteel, een hoeve uit de 16de eeuw.