Beschermd monument

Belgische militaire begraafplaats

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden

ID: 4381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4381

Besluiten

Belgische militaire begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2008  ID: 4532

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische militaire begraafplaats.Waarden

De Belgische militaire begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: De Belgische begraafplaats in Lier was aangelegd voor Duitse en Belgische doden van de gevechten rond Antwerpen in september-oktober 1914. De begraafplaat s werd in de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met graven voor Belgische en Gemenebestsoldaten die sneuvelden bij de bevrijding in september 1944 .

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De begraafplaats is een ontwerp van provinciaal bouwmeester E. Careels met een afsluitmuur naar ontwerp van 1924, een deels halfcirkelvormige aanleg en een pseudo-arcade. Het gedenkteken van Georg Kolbe herinnert aan de vroegere graven van Duitse gesneuvelden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De begraafplaats is een ontwerp van provinciaal bouwmeester E. Careels met een afsluitmuur naar ontwerp van 1924, een deels halfcirkelvormige aanleg en een pseudo-arcade. Het gedenkteken van Georg Kolbe herinnert aan de vroegere graven van Duitse gesneuvelden.

sociaal-culturele waarde

als innoverende wijze van begraven in oorlogstijd. Voordien werden oorlogsslachtoffers begraven in massagraven, vanaf de Eerste Wereldoorlog echter kregen gesneuvelden een individueel graf.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)
Militaire begraafplaats voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen. Ontstaan uit een voorlopige begraafplaats voor soldaten, aangelegd in 1915, naar ontwerp van E. Careels.