Beschermd monument

Sashuis Groot Spui

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
4382
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4382

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het sashuis, zogenaamd Groot Spui.Waarden

Het Spui is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer (Lier)
Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.