Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
43840
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43840

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgracht dubbelhuis uit einde 17de eeuw, dat grondig aangepast werd tijdens de 18de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zand- en ijzerzandsteen (laatstgenoemde onder meer voor de sokkel).Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Pastorie van de Sint-Martinusparochie met tuin

Holsbeeksebaan 8-10 (Rotselaar)
Pastorie uit het eerste kwart van de 17de eeuw met poortgebouw en bijgebouw omgeven door pastorietuin van circa 1,5 hectare waarvan de helft omgracht; twee heuveltjes en interessante taxusarchitectuur getuigen van de voornaamste functie van deze tuin: meditatie en gebed; het goed is aan drie zijden omgeven door een hoge bakstenen muur.