Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Omhaagde begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 43858   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43858

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omhaagde begraafplaats hier opgericht in 1908 ter vervanging van het kerkhof rondom de kerk. Op 15 juni 1906 werd door de gemeenteraad beslist om grond aan te kopen langs de Haachtsesteenweg voor de aanleg van een nieuw kerkhof, dat in gebruik werd genomen in 1908.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats

Zaventemsesteenweg zonder nummer (Machelen)
Omhaagde begraafplaats hier opgericht in 1908 ter vervanging van het kerkhof rondom de kerk.