Beschermd monument

Kluizekerk zonder toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 4386   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4386

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Kluizekerk zonder toren.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 1992 werd de toren eveneens beschermd als monument.


Waarden

De Kluizekerk zonder toren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kluizekerk

Kluizestraat zonder nummer (Lier)
Voormalige kloosterkerk der dominicanen of predikheren. Circa 1262 bouw van een kapel en een kluis ter plaatse van de wonderboom van Sint-Gummarus.