Beschermd cultuurhistorisch landschap

Defensieve Dijk

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-09-2001 tot heden

ID
4388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4388

Besluiten

Defensieve dijk
definitieve beschermingsbesluiten: 14-09-2001  ID: 3760

Beschrijving

De Defensieve Dijk te Zwijndrecht en Melsele is beschermd als landschap.

Ter ondersteuning van de intrinsieke waarde van het beschermd landschap is ook een overgangszone opgenomen in de bescherming. Deze overgangszone moet de dijk tot zijn recht laten komen in een voornamelijk agrarische open ruimte die tevens zijn oorspronkelijke context is. Die samenhang is trouwens enkel in dit deel van de Defensieve Dijk bewaard gebleven en verklaart mede de grenzen van de bescherming als landschap. Het zicht naar de dijk is hierbij even belangrijk als het zicht vanop de dijk.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002229, De Defensieve Dijk (DE MEIRSMAN R. & DE BORGHER M., 1999, 1999).


Waarden

De Defensieve Dijk is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Het voorgesteld landschap is een intact relict van een deel van het Verschanst Kamp Linkeroever dat tussen 1870 en 1880 werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen, Nationaal Reduit van België. Het betreft de Defensieve Dijk die tussen de forten Zwijndrecht en Fort Sint-Marie lag en die hier nog in de agrarische omgeving als oorspronkelijke context ligt.

natuurwetenschappelijke waarde

Op deze dijk komen typische bloemrijke vegetaties van dijken voor die in Vlaanderen zeer beperkt in aantal zijn. Er worden belangrijke groeiplaatsen aangetroffen van Senecio cruci folius, Ononis campestris, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Odontites verna subsp. serotina, Rorippa sylvestris, Melandrium album, Vicia villosa, Leucanthemum vulgare en Trisetum flavescens en ook van bijna uitzonderlijk geworden soorten zoals Saxifraga tridactylites en Knautia arvensis.

esthetische waarde

De Defensieve Dijk vormt een robuuste groene lijn in het agrarische landschap. Mede door het strakke profiel van het dijklichaam en de dijkgracht en van de lunet de Halve Maan is het een dominerend landschapselement.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Defensieve Dijk

Duivestraat, Trepelandstraat, Zaveldam (Beveren), Half Maan, Smoutpot (Zwijndrecht)
De Defensieve Dijk, die tussen de forten Zwijndrecht en Fort Sint-Marie lag, is een relict van een deel van het Verschanst Kamp Linkeroever dat tussen 1870 en 1880 werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen, Nationaal Reduit van België.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Defensieve Dijk: overgangszone

Duivestraat, Trepelandstraat, Zaveldam (Beveren), Half Maan, Smoutpot (Zwijndrecht)