Beschermd monument

Kloostercomplex Sint-Agnetendal: klooster en oudste deel school

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden
ID: 4389   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4389

Besluiten

Klooster Sint-Agnetendal en oudste deel van school met nutsgebouwen en ommuurde kloostertuin
definitieve beschermingsbesluiten: 03-11-2003  ID: 4105

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het klooster en het oudste deel van de school behorend tot het voormalig kloostercomplex, met inbegrip van de voormalige nutsgebouwen en de ommuurde kloostertuin.Waarden

Het voormalige klooster Sint-Agnetendal en het oudste deel van de school met inbegrip van de voormalige nutsgebouwen en de ommuurde kloostertuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het in 1442 in het (Noord-)Brabantse Dommelen opgerichte en in 1717 in Arendonk terug opgestarte franciscanessenklooster is de tastbare getuigenis van de politiek-religieuze tegenstellingen tussen de katholieke Zuidelijke en de calvinistische Noordelijke Provincies, die het uitgangspunt vormden voor de vestiging in Arendonk. Vanouds begaan met opvoeding en onderwijs, zette het klooster deze traditie hier voort. Alle wezenlijk tot klooster en school behorende componenten: kapel en zusterhuis, school en pensionaat, rectorshuis, boerderij en kloostertuin bleven tot op heden bewaard.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De voor bescherming voorgestelde gebouwen schetsen de bouwkundige evolutie van klooster en school, vertrekkende van enkele sobere 18de-eeuwse vleugels, voornamelijk circa 1853 en begin 20ste eeuw uitgebreid en aangepast en in 1911 naar de toenmalige esthetische normen gerenoveerd: de buitengevels aan de straat in neotraditionele stijl, het interieur van de representatieve vertrekken in neoclassicistische stijl; de kapel werd in verschillende fasen in neogotische stijl ingericht en omstreeks de eeuwwisseling van tien belangwekkende glas-in-loodramen voorzien. De 18de-eeuwse fase is het best bewaard in indeling en kapspanten van paterskwartier, inkomgebouw, zusterhuis en kapel, alsook in het nog authentieke bakhuis/brouwerijgebouw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kloostercomplex Sint-Agnetendal

De Daries 2, Kloosterbaan 5 (Arendonk)
Kloostercomplex, bestaande uit door klooster- en schoolvleugels omsloten binnenplaatsen, nutsgebouwen en een grote volledig ommuurde kloostertuin aan zuidwestelijke zijde.