Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Folianus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43990   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43990

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heterogeen geheel, samengesteld uit: een westertoren van bak- en zandsteen met een mooi classicistisch portaal op de benedenverdieping (1786?); drie beuken en een groot transept in neogotische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Folianus met kerkhof

Grote Steenweg zonder nummer (Linter)
Heterogeen geheel met ommuurd kerkhof, samengesteld uit: 15de-eeuwse koor, westertoren uit de periode 1786-1790, neogotisch schip van 1873 ingepast tussen koor en toren.