Dorpskern Neervelp

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Boutersem
Deelgemeente Neervelp
Straat Klein-Heidestraat, Vertrijksestraat, Waversesteenweg, Broekstraat, Schuttersveld
Locatie Broekstraat, Klein-Heidestraat, Schuttersveld, Vertrijksestraat, Waversesteenweg (Boutersem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24016/101.1
  • 4.02/24016/102.1
  • OB001504

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Neervelp

Broekstraat, Klein-Heidestraat, Schuttersveld, Waversesteenweg (Boutersem)

Neervelp behoort tot de Haspengouwse leemstreek. De kern, is uitgebouwd op de noordelijke valleirand van de Velpe en ontleent zijn naam aan dit riviertje dat in het hogergelegen Opvelp ontspringt en haar grondgebied van zuidwest naar noordoost doorkruist.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve van 1776

Klein-Heidestraat 47, Boutersem (Vlaams-Brabant)

Gesloten hoeve op de voorgevel gedateerd 1776 door middel van muurankers. Voorheen eigendom der zwarte zusters(?).

Pastorietuin van de Sint-Remigiusparochie

Vertrijksestraat 1 (Boutersem)

Pastorietuin, circa 80 are, met typische dualiteit: een bij de (in 1953 herbouwde) pastorie aansluitend vlak perceel (vroe­ger met een padenkruis) en een ­golvend, 'landschappelijk' aan­gelegd per­ceel met linden en een heuveltje met oude bruine beuken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Neervelp, met uitzondering van de als monument beschermde parochiekerk en de hoeven Noë en De Hertogh.

Waarden

De dorpskern van Neervelp is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als historische en ruimtelijk-visuele omkadering van drie monumenten kan de dorpskern van Neervelp worden getypeerd als een goed bewaarde landelijke kern, historisch gestructureerd door enerzijds de twee, vrij intensief bebouwde hoofdstraten met op de kruising de dominant ingeplante parochiekerk en anderzijds de Velpe met haar zijtak waarbij het karakter wordt bepaald door een overwegend eind 19de-eeuwse bebouwing bestaande uit oud gemeentehuis en dorpsschool met daarnaast kwaliteitsvolle landelijke woningen van het langgeveltype.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.