Beschermd monument

Hoeve Steynemolen

Beschermd monument van 28-04-1998 tot heden

ID: 4400   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4400

Besluiten

Geografisch pakket Leest
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 28-04-1998  ID: 3312

Beschrijving

De hoeve Steynemolen is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige hoevecomplex met inbegrip van het woonhuis, de schuur en de stal en hun onmiddellijke omgeving.Waarden

De hoeve Steynemolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vrij monumentale hoeve, waarvan het woonhuis met sporen van de traditionele bak- en zandsteenstijl; evenals de stalling minstens opklimmend tot 1781.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Steynemolen

Kapellebaan 10 (Mechelen)
De huidige hoeve met rondom een erf geschikte losstaande bestanddelen, dateert van 1781.