Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning De Helle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 44008   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44008

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Met zandsteen bekleed dubbelhuis met drie verdiepingen in Louis XVI-stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning De Helle

Koning Albertstraat 10 (Diest)
Met zandsteen bekleed dubbelhuis met drie verdiepingen in Louis XVI-stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw.