Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dekenij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44055
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44055

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Naar verluidt door het kapittel van Nijvel gebouwd in 1735, een eerste maal gerestaureerd in 1769, verhoogd en aangepast in de 19de eeuw en gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw (1953?).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin

Andreas Masiusplein 9 (Lennik)
Pastorie gebouwd in 1735 door het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel en gerestaureerd en aanzienlijk vergroot in 1769 met ommuurde tuin van 35 are; relicten van oude beplanting, onder meer een monumentale mammoetboom.