Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Handels- en appartementencomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 44099   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44099

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aartshertogstraat nr. 3/ Passchijnstraat. Handels- en appartementencomplex van de jaren 1930 naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende) met elementen uit de Nieuwe Zakelijkheid. Hoekpand van twee traveeën + ronde hoektravee + drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Gele baksteenbouw met gele betegeling voor onderdorpels en patrijspoorten, witte geglazuurde bakstenen voorAanduiding van

Is de vaststelling van

Handels- en appartementencomplex

Passchijnstraat 2 (Oostende)
Aartshertogstraat nr. 3/ Passchijnstraat. Handels- en appartementencomplex van de jaren 1930 naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende) met elementen uit de Nieuwe Zakelijkheid. Hoekpand van twee traveeën + ronde hoektravee + drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Gele baksteenbouw met gele betegeling voor onderdorpels en patrijspoorten, witte geglazuurde bakstenen voor