Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44147

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning van twee bouwlagen opgebouwd uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een blauwe steen plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerwoning

Emile Van Arenberghstraat 39 (Leuven)
Burgerwoning van twee bouwlagen opgebouwd uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een blauwe steen plint.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Burgerwoning

Emile Van Arenberghstraat 39 (Leuven)