Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentelijke muziekschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44159
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44159

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve verdieping onder pannen schilddak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis met school

Brusselsesteenweg 64 (Meise)
Het classicistische gemeentehuis met bijhorende school werd kadastraal geregistreerd in 1866 als 'reconstruction totale' in eigendom van 'Meysse de gemeente' waarbij het bestaande gemeentehuis muteerde naar 'gemeente school en huys'. Het oude gemeentehuis dat op dat ogenblik werd vervangen, dateerde volgens de literatuur van omstreeks 1835.