Beschermd cultuurhistorisch landschap

Peultenbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
4416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4416

Besluiten

Het Peultenbos
definitieve beschermingsbesluiten: 26-09-1985  ID: 2087

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Peultenbos, één van de laatste eikenbossen in de regio van Bonheiden, Putte en Sint-Katelijne-Waver.
De oppervlakte van het bos is de voorbije eeuwen nagenoeg ongewijzigd gebleven.

De bescherming van het Peultenbos als landschap heeft als doel één van de laatste eikenbossen en het landschappelijk geheel van de omgeving van de Grote Krankhoeve te behouden. Het beschermde gebied is een relict te midden van een verstedelijkte omgeving van een landschappelijk geheel dat gevormd wordt door restanten van een eikenbos, akkers, weiden, hooilanden en een typische agrarische bebouwing die duidelijk op elkaar afgestemd zijn en hierdoor een hoge visuele belevingswaarde bezitten. Bijgevolg heeft het landschap een hoge esthetische waarde.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000655, Peultenbos, advies KCML (20 juni 1985).
  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000655, Peultenbos, (DE BORGHER M. & WIJNANT J., 1985).


Waarden

Het Peultenbos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Peultenbos

Zwitserstraat (Putte), Duivelshoek, Mechelbaan (Sint-Katelijne-Waver)
Het Peultenbos is één van de laatste eikenbossen in de regio van Bonheiden, Putte en Sint-Katelijne-Waver en vormt een landschappelijk geheel met de Nieuwe Krankhoeve en de Cranckhoeve. De oppervlakte van het bos is de voorbije eeuwen nagenoeg ongewijzigd gebleven.