Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servatius

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 4417   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4417

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Servatius is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Servatius is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Servatius

Dorp 36 (Herselt)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk in neogotische stijl met bewaarde westtoren in Kempense baksteengotiek en een begin 20ste eeuw gereconstrueerd gotisch koor.