Beschermd cultuurhistorisch landschap

Cassenbroek: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-08-1988 tot heden

ID
4420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4420

Besluiten

Het Cassenbroek: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1988  ID: 2336

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de eerste fase van de bescherming van het Cassenbroek.

Enkele percelen ten noorden en een deel ten zuiden van het beschermde gebied werden ook beschermd als landschap (fase 2) bij ministerieel besluit van 18 oktober 1993.
De bescherming van Cassenbroek-fase 2 werd gedeeltelijk vernietigd door een arrest van de Raad van State van 31 mei 2007.Waarden

Het Cassenbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliƫf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.