Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beschermd monument van tot heden

ID
4422
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4422

Besluiten

Parochiekerk Sint-Lambertus
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1999  ID: 3396

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Lambertuskerk in 1907-1909 in neogotische stijl opgericht naar ontwerp van architect Jules Goethals.Waarden

De Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De locatie van de kerk aan de oude heerbaan van Antwerpen naar Keulen, duidt op een centrumfunctie waarvan de oudste aanwijsbare sporen teruggaan tot de 12de eeuw; de bouwdatum van het huidige gebouw markeert de overgang omstreeks de eeuwwisseling, van een zuiver agrarische naar een geïndustrialiseerde gemeente. De begin 15de-eeuwse gotische kerktoren bleef als schakel tussen verleden en heden bewaard. Ook de verschillende kunstschatten, afkomstig van de oude kerk, en in het bijzonder het retabel van de beschermde bedevaartkapel, toegewijd aan Sint -Cornelius en iets verderop naar het westen aan dezelfde heerbaan gelegen, plaatsen het gebouw in een ruimere historische en streekgebonden context.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De laatneogotische Sint-Lambertuskerk in Beerse werd in 1907-1909 opgetrokken naar ontwerp van de Aalsterse stadsarchitect J . Goethals; in de nabloei van de neogotiek verwerkte hij de bekende archeologische elementen tot een zuiver architecturaal geheel; zoals veelal in de Kempen werd de bestaande kerk gesloopt maar bleef de 15de-eeuwse gotische toren bewaard; deze uiterst sobere vierkantige bakstenen constructie, karakteriseert de gebruikelijke torenbouw in het noordoosten van de provincie Antwerpen, en is in die zin een interessant en eerlijk relict; van een wezenlijke integratie in het nieuwe ontwerp is geen sprake.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Kerkplein zonder nummer (Beerse)
Vrijstaande neogotische kerk met ommuurd kerkhof aan oostzijde; opgericht in 1907-1909 naar ontwerp van architect J. Goethals; inwijding op 17 februari 1909.