Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Putbeek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44226

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruime vierkantshoeve met gebouwen van baksteen gegroepeerd rondom een geplaveid erf, daterend uit einde 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof te Putbeek

Putbeekstraat 7 (Gooik)
Ruime vierkantshoeve met gebouwen van baksteen gegroepeerd rondom een geplaveid erf, daterend uit einde 18de eeuw.