Postzegeldrukkerij Algemene Werkplaats van het Zegel

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Vaartdijk
Locatie Vaartdijk zonder nummer (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/119.1
  • DA002070
  • OA000193

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Algemene Werkplaats van het Zegel

Vaartdijk zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Sedert 1868 postzegeldrukkerij; naar verluidt voorheen kaarsenfabriek. Ingewikkeld industrieel complex met verscheidene bakstenen gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het industrieel complex van de postzegeldrukkerij "Algemene Werkplaats van het Zegel", te Mechelen, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige Postzegeldrukkerij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Het betreft een van de zeldzame, oudste nog bewaarde bedrijfsgebouwen, in casu als kaarsenfabriek, opgetrokken in 1836-37; volgens de concepten en constructiemethodes eigen aan de voormelde periode en gedurende 15 jaar in gebruik als centraal magazijn van de Belgische Spoorwegen alsook gedurende circa 125 jaar in gebruik als eerste en belangrijkste postzegeldrukkerij.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.