Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44279
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44279

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistisch getint burgerhuis, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1929: baksteenbouw met gecementeerde, belijnde muurpartijen, op arduinen sokkel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationsstraat 35 (Ieper)
Modernistisch getint burgerhuis, onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1929: baksteenbouw met gecementeerde, belijnde muurpartijen, op arduinen sokkel.