Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44299
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44299

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje uit de 19de eeuw met boerenhuis en dienstgebouw in het verlengde en een losstaande stal ertegenover.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kleine hoeve

Bist 3 (Zemst)
Hoevetje uit de 19de eeuw met boerenhuis en dienstgebouw in het verlengde en een losstaande stal ertegenover.