Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische bel-etageburgerwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44314
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44314

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkstraat nrs. 269, 289. Neoclassicistische bel-etageburgerwoningen van begin 20ste eeuw; nr. 269 n.o.v. architect J. Heyneman (Uitkerke) van 1905. Verzorgde, geschilderde neoclassicistische cementering, voorzien van pilasters, imitatievoegen, mooi uitwerkte consoles voor de houten kroonlijst. Houtwerk bewaard, ijzeren balkonleuningen, bij nr. 269 art-nouveau-vormgeving van de balkonleuning. StAanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistische bel-etageburgerwoningen

Kerkstraat 269, 289 (Blankenberge)
Neoclassicistische bel-etageburgerwoningen van begin 20ste eeuw.