Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 11-09-2014 tot heden

ID: 4434   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4434

Besluiten

Eclectische burgerwoning met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-2014  ID: 5528

Beschrijving

Het burgerhuis is, met inbegrip van de voortuin met afsluiting en achtertuin, beschermd als monument.Waarden

De eclectische burgerwoning met inbegrip van de voortuin met afsluiting en achtertuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het pand Auwegemvaart 15 te Mechelen uit 1905 is met zijn vrijwel ongewijzigde voorgevel, planindeling en rijke interieuraankleding een steeds zeldzamer wordende getuige van de eclectische burgerlijke architectuur en zijn interieur in de belle epoque. De straatgevel is als voorgevel verlevendigd door in- en uitsprongen van erkers, loggia's en een risaliet, door een specifieke afwerking en door diverse muuropeningen met bewaard houten schrijnwerk voorzien van een variërende verdeling en gekleurd reliëfglas. De goed doordachte planindeling toont een gecompartimenteerde wandeling doorheen de woning met een opdeling tussen de meer publieke zones (opeenvolging van verschillende inkomhallen) en de kamers die meer aan de privésfeer toebehoren. Een duidelijk bestudeerde opdeling van de verdiepingen maakt een gerichte opsplitsing van de vertrekken van de eigenaar en de ruimtes voor bedienend personeel. Via koepels, beglaasde wanden of bespiegelde lambriseringen geraakt het binnenvallend daglicht op een ingenieuze wijze tot in de donkerste zones van de woning. Van bijzonder belang is de uitwerking van de badfaciliteit met een diepe douchekuip, typologisch een unieke opdracht, mogelijkerwijs te kaderen binnen één van de vele stromingen van de hygiënische beweging rond 1900. Vermeldenswaardig is tevens de aanwezigheid van de toenmalige technische installaties die over de volledige woning op verzorgde wijze zijn geïntegreerd en tot op vandaag in goede staat bewaard zijn. De voortuin met afsluiting alsook de achtertuin maken inherent deel uit van het geheel en worden opgenomen in de bescherming.

sociaal-culturele waarde

De woning met rijk uitgewerkte voorgevel en gaaf bewaard interieur weerspiegelt de sociale status van de begoede burger in de belle époque en ademt nu nog diens woon- en leefstijl. De ruimtelijke opdeling van de woning geeft duidelijk het onderscheid weer tussen de rijkelijk ingerichte en goed verlichte woonverdieping met vertrekken van de eigenaar (bel-etage) en de andere verdiepingen (kelder en tweede verdieping) met voornamelijk werk- en nutsvertrekken van het bedienend personeel.

artistieke waarde

De woning beschikt over een gaaf bewaard interieur waar duidelijk veel zorg is besteed aan de keuze en de combinatie van diverse stijlen, materialen en decoratietechnieken. De rijkelijke aankleding en inrichting van de inkomhallen, van de salons op de bel-etage en van de wintertuin op de tweede verdieping getuigt van een eclectisch Stadsarchief Mechelenengaan van onder meer art nouveau elementen en neostijlen, uitgewerkt in diverse materialen en decoratietechnieken gaande van fraai binnenschrijnwerk, diverse houtsoorten, betegelingen, lambriseringen tot volledige wandbekledingen met voornamelijk spiegels en sierornamenten in carton pierre (geperst papierstuk). De erfgoedwaarde van deze elementen ligt vooral in het feit dat ze gelijktijdig werden toegepast in één woning en zo integrerend deel uitmaken van een bijzonder gaaf bewaard geheel. Het carton pierre, vooral bekend vanwege de lichtheid, de sterkte en de mogelijkheid tot uiterst fijne detaillering, werd veelvuldig en op een uiterst verzorgde wijze toegepast. De betegelingen zijn uitgevoerd met aanwending van kwalitatieve materialen geproduceerd door vooraanstaande tegelfabrieken met name de Compagnie Générale des Produits Céramiques uit Saint-Ghislain en Gilliot & Cie uit Hemiksem. Exterieur en interieur manifesteren zich aldus als een eclectisch geheel waardoor aan de ambachtelijke kwaliteit van de uitvoering een artistiek gehalte wordt toegevoegd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Negen burgerhuizen in eclectische stijl

Auwegemvaart 8-15, 15A (Mechelen)
Enkelhuizen van twee traveeën, twee tot drie bouwlagen en hoog souterrain, onder pseudo-mansarde- of zadeldak, opgetrokken tussen 1905 en 1925.