Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning van 1648

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 44353   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44353

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afspanning, gedateerd 1648 (muurankers). Langshuis met twee verdiepingen en zadeldak in traditionele bak- en zandsteenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning van 1648

Tervuursesteenweg 28, 32 (Leuven)
Langshuis met twee verdiepingen onder zadeldak in traditionele bak- en zandsteenstijl, gedateerd door middel van muurankers.