Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 44405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44405

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve "IN DE REFUGIE VAN DE ELF DUYSENT MAEGDEN 1748": opschrift in het gehistoriseerde reliëf "Sint-Ursula en de 11000 maagden" boven de segmentbooginrijpoort, die toegang verleent tot het binnenhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vierkantshoeve De 11000 Maagden

Pastorijstraat 45-47, 47C-D (Hoegaarden)
Gesloten hoeve met segmentbooginrijpoort, die toegang verleent tot het binnenhof. Woonvleugel van bak- en zandsteen voorzien van rechthoekige vensters. Stallen en overige dienstgebouwen eveneens uit de 18de eeuw, doch enigszins verbouwd.