Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Modernistische bebouwing met voor- en achtertuinen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-07-1997 tot heden
ID: 4442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4442

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1997  ID: 3197

Beschrijving

Het ensemble van modernistische bebouwing aan de Auwegemvaart te Mechelen is, met inbegrip van de voor- en achtertuinen, beschermd als stadsgezicht. Meer bepaald betreft het een ensemble van één- en meergezinswoningen, een clubhuis en een café, opgetrokken circa 1930-1940 onder meer naar ontwerp van Jos Chabot en Jos Schaerlaken.Waarden

De huizen Auwegemstraat 36, Auwegemvaart 56-72 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De bebouwing gevormd door het hoekhuis Auwegemstraat 36 en de rijhuizen Auwegemvaart 56-72, opgetrokken in de periode circa 1930-1940, geeft in een notendop de progressievere tendensen binnen de lokale interbellum-architectuur weer, waarin invloeden voorkomen van art deco en nieuwe zakelijkheid. In het Mechelse behoort architect Jos Chabot tot de groep jonge architecten, die deze nieuwe stromingen correct hebben aangevoeld en in hun oeuvre tot uitdrukking brachten.

historische waarde

De Mechelse stadsuitbreiding extra muros, die reeds in de jaren 1840 op gang was gekomen, kende na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe opstoot. Naast talrijke initiatieven op het vlak van de volkshuisvesting kwamen ook meerdere dikwijls in groepsverband geconcipieerde privé-woningen tot stand; de voor bescherming voorgestelde huizenreeks Auwegemstraat 36 - Auwegemvaart 56-72 is hiervoor illustratief.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Jos Chabot

Auwegemvaart 70 (Mechelen)
Ruime eengezinswoning in Nieuwe Zakelijkheid gesigneerd architect J. Chabot; opgetrokken in 1935 in opdracht van het echtpaar Cabuy-De Swert.


Café Auwegem

Auwegemstraat 36 (Mechelen)
Volume met afgeronde hoek, gele gevelsteen, rechthoekige ijzeren ramen, afgewisseld met sleufvensters boven café- en privé-inkom en één patrijspoort, opgericht in 1936.


Clubhuis van de Koninklijke Canoclub Mechelen

Auwegemvaart 56 (Mechelen)
Circa 1930 naar ontwerp van J. Chabot. Begane grond met originele vierpanelendeur; bovenvenster geflankeerd door vlaggenstokken.


Drie tweegezinswoningen in nieuwe zakelijkheid

Auwegemvaart 64, 65, 67, 68, 71, 72 (Mechelen)
Drie tweegezinswoningen in nieuwe zakelijkheid; symmetrisch uitgewerkte volumes van vier traveeën, twee bouwlagen met souterrain en plat dak.


Tweegezinswoning ontworpen door J. Schaerlaken

Auwegemvaart 58, 59 (Mechelen)
Tweegezinswoning van twee bouwlagen en keldergarage, in nieuwe zakelijkheid van 1936, gesigneerd architect J. Schaerlaken.