Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlasserswoning met botehuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
44430
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44430

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige vlasserswoning met botehuis, volgens het kadaster gebouwd in 1932 door vlaswerker Jules Adins.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlasserswoning met botehuis

Liebaardstraat 227 (Waregem)
Voormalige vlasserswoning met botehuis, volgens het kadaster gebouwd in 1932 door vlaswerker Jules Adins.