Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woon-winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44445
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44445

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 44-46. Woon-/winkelhuis onder plat dak van 1933 (niet gesigneerde bouwaanvraag, mogelijk n.o.v. R. Doom wegens typerend plan, schaal 0,01). Geelbruin bakstenen parement op arduinen plint, winkelgevel beraapt en wit/blauw geschilderd. Driehoekig grondplan. Torenvormig woonblok van drie bouwl., l.garage met erboven magazijn van twee bouwl. Winkelgevel van één bouwl. waarboven terras; verticaaAanduiding van

Is de vaststelling van

Woon-winkelhuis

Beversesteenweg 44-46 (Roeselare)
Woon-/winkelhuis onder plat dak van 1933. Geelbruin bakstenen parement op arduinen plint, winkelgevel beraapt en wit/blauw geschilderd.