Beschermd monument

Godshuis Heilige Geesthuis

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

ID
4446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4446

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1489

Beschrijving

Het voormalig godshuis, zogenaamd Heilige Geesthuis, is beschermd als monument.Waarden

Het gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Godshuis Heilig Geesthuis

Heilige-Geeststraat 7 (Lier)
Eertijds zetel van de Lierse Heilige Geesttafel, een liefdadigheidsinstelling gesticht in de 13de eeuw door Eerwaarde Heer Francke, kanunnik van het Sint-Gummaruskapittel. Heden stadsarchief.