Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
44469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44469

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige tweewoonst uit 1931 gebouwd in opdracht van een pachter uit Linkebeek. Kadastraal geregistreerd in 1931.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Linkebeeksedreef 101-103 (Sint-Genesius-Rode)
Eenvoudige tweewoonst van drie volwaardige bouwlagen op een rechthoekig grondplan onder een schilddak, kadastraal geregistreerd in 1931.