Beschermd monument

Pastorie Sint-Servatiusparochie

Beschermd monument van 20-02-1998 tot heden
ID: 4448   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4448

Besluiten

Pastorie Sint-Servatiusparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1998  ID: 3293

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Servatiusparochie is beschermd als monument.


Waarden

De pastorie van de Sint-Servatiusparochie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Pastorie waarvan de oudste kern opklimt tot de 16de eeuw. Belangrijke verbouwingen en uitbreiding in 1775 waarbij de oude muren en planindeling behouden bleven. Aanpassingen in 1885 door architect Taeymans.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Servatiusparochie

Dorp 68 (Herselt)
Alleenstaand breedhuis gelegen beneden het straatniveau te midden van een ommuurde en ten dele beboomde tuin, in kern minstens opklimmend tot 1499.