Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gildehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44485
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44485

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Gildehof, gelegen naast de toegang van het Sint-Donatusstadspark.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gildehof

Tiensestraat 80 (Leuven)
Ondiep classicistisch breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met schild, uit de eerste helft van de 19de eeuw.